Serwer
Pamiec masowa
Library Scalar i500
SCi500 23U Library no Drives,41 Slot
Q:LSC55-BSYS-024E
Uzupełnij elementy wymagane
Zestawienie konfiguracji

Certyfikat Fujitsu Select Expert Partner

SCi500 23U Library no Drives,41 Slot

Konfiguracja SCi500 23U Library no Drives,41 Slot (PN: Q:LSC55-BSYS-024E)

Konfiguracja niekompletna. Uzupełnij konfigurację o elementy wymagane.
Installation licences
QTM SKM Sol,Post-Sale Phone,Server,all Z - + 4 124.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SLBBB-NEK1-PS00
Scalar Key Management Solution,all zones - + 4 124.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SLBBB-NEK1-PB00
SCi500 5U,14U, Phone Inst&Conf,all Z - + 4 353.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC51-NSYS-PS00
SCi500 Failover license,for 10IBM LTO-5> - + 103 012.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC5H-ALAP-B05J
SCi500 Failover license,for 2 IBM LTO-5> - + 20 606.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC5H-ALAP-B05B
SCi500 Failover license,for 4 IBM LTO-5> - + 41 205.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC5H-ALAP-B05D
SCi500 Failover license,for 6 IBM LTO-5> - + 61 809.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC5H-ALAP-B05F
SCi500 SKM Lic. Key, LTO-5, 10-Dr,UPG - + 63 665.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC5H-USNA-L5HA
SCi500 SKM Lic. Key, LTO-5, 4-Dr,UPG - + 25 470.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC5H-USN4-L5HA
SCi500 SKM Lic. Key, LTO-5, 6-Dr,UPG - + 38 201.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC5H-USN6-L5HA
SCi500,for SAS + SCSI Tape Dri,all zones - + 2 180.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC5H-NTDL-PB00
SCi500,Phone Inst&Conf(SAS/SCSI)Dr,all Z - + 2 180.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC5H-NTDL-PS00
Quantum Scalar i500 iLayer EDLM License - + 42 442.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC5H-AEDL-000A
SCi500 Advanced Rep.Option License Key - + 4 952 663.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC5H-FADR-000N
SCi500 SKM Lic. Key, LTO-5, 2-Dr,UPG - + 12 739.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC5H-USN2-L5HA
SCi500KMIP Key Manager Lic.Key, 2Dri.UPG - + 12 739.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC5H-UKM2-L4HA
SCi500KMIP Key Manager Lic.Key, 4Dri.UPG - + 25 470.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC5H-UKM4-L4HA
SCi500KMIP Key Manager Lic.Key, 6Dri.UPG - + 38 201.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC5H-UKM6-L4HA
SCi500KMIP Key Manager Lic.Key,10Dri.UPG - + 63 665.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC5H-UKMA-L4HA
SCi500Non-Return.Dri.price per dri.all Z - + 4 889.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC5H-RTSA-NR10
SCi500>SCi6k FTS Installations & Service - + 7.00 Kliknij po dodatkowe informacje: FTS:SCI500-INST
QTM Customized System Int.Service - + 4 952 663.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SAABB-NSNS-PZ00
SCi500 Q-EKM License Key, 6-Drive - + 30 195.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC5H-UEK6-L4BA
SCi500SCALAR Key Manager Lic. Key,2-Dr. - + 12 739.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC5H-UQK2-L4BA
SCi500SCALAR Key Manager Lic. Key,4-Dr. - + 25 470.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC5H-UQK4-L4BA
SCi500SCALAR Key Manager Lic. Key,6-Dr. - + 38 201.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC5H-UQK6-L4BA
SCi500SCALAR Key Manager Lic. Key,10-Dr. - + 63 665.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC5H-UQKA-L4BA
QTM Vision 4.x One Device Add-On License - + 8 967.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:WSVLA-UQDA-040W
Tape Drive LTO-7
SCi/AEL500 IBM LTO7 Dri,8Gb nativ FC,upg - + 90 649.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC5H-UTDP-L7BA
Inst. licences zone 1
SCi500 5U & 14U, Installation, Z1, UPG - + 16 728.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SLBBL-NSYC-0001
SCi500 23U, Installation, Z1 - + 33 114.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC55-NSYN-0001
SCi6k FC Drive Install. Up to12 Z1 - + 19 007.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSCBB-NTDF-0121
Inst. licences zone 2
SCi500 23U, Installation, Z2 - + 38 084.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC55-NSYN-0002
SCi500 5U & 14U, Installation, Z2, UPG - + 19 235.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SLBBL-NSYC-0002
SCi6k FC Drive Install. Up to12, Z2 - + 21 854.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSCBB-NTDF-0122
Inst. licences zone 3
SCi500 23U, Installation, Z3 - + 57 947.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC55-NSYN-0003
SCi500 5U & 14U, Installation, Z3, UPG - + 29 270.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SLBBL-NSYC-0003
SCi6k FC Drive Install. Up to12, Z3 - + 33 253.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSCBB-NTDF-0123
Slot Upgrade
SCi3 100-Slot Cap on Demand Upgrade Lic - + 86 531.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC33-ALSL-001A
SCi3 25-Slot Cap on Demand Upgr Lic - + 21 637.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC33-ALSE-001A
SCi500 46slot License Key, factory inst. - + 4 952 663.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC5H-FLSL-046E
Accessories
SC i500 23U Repackaging Kit - + 5 729.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC55-ARPK-23UA
SC i500 9U Repackaging Kit - + 2 375.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC5H-ARPK-09UA
Upgrades
i500 23U Power Supply Option - + 4 952 663.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC55-FRPS-000N
Scalar Key Manager Appliance. qty 2 - + 30 908.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSCBB-AKMA-001B
Scalar Key Manager Virtual, qty 2 - + 8 242.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSCBB-AKMV-001B
SCi500 14U Power Supply Option,initial - + 4 952 663.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC53-FRPS-000N
SCi500 5U & 14U Desktop Kit - + 4 952 663.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC5H-FDTK-000N
SCi500 5U Power Supply Option - + 4 952 663.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC51-FRPS-000N
SCi500 Advanced Reporting Option Lic.Key - + 12 527.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC5H-UADR-000A
SCi500 Cable Management Kit, UPG - + 224.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC5H-UCMK-001A
SCi500 Power Supply - + 12 716.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC5H-URPS-000A
SKM Virt. Machine f.KVM,mandatory qty 2 - + 8 242.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSCBB-AKMK-001B
Miscellaneous
SCi3 Advanced Reporting Option Lic - + 12 527.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC33-ALAR-001A
SCi6 Advanced Reporting Option Lic - + 12 571.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC36-ALAR-001A
Tape Drive Licenses
SCi3 AdvPathFailLic,1Drv,IBM LTO-6FC+lat - + 8 242.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC33-ALPF-001A
SCi3 Lib-MngdEncrypLic,SCKeyMngr, 4Drive - + 26 373.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC33-ALM4-SKMA
SCi3 Lib-MngdEncrypLic,SCKeyMngr,1 drive - + 6 598.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC33-ALM1-SKMA
SCi3 Lib-MngEncrypLic,3PartyKeyMngr,1drv - + 6 598.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC33-ALM1-TPMA
SCi3 Lib-MngEncrypLic,3PartyKeyMngr,4Drv - + 26 373.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC33-ALM4-TPMA
SCi3 MPatFaiLic,Cnt,1Dr,IBMLTO6 FCDr+lat - + 8 242.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC33-ALAP-001A
SCi6 AdvPatFaiLic,Cnt+Dat,10D,IBMLTO6+la - + 63 870.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC36-ALPF-010A
SCi6 AdvPatFaiLic,Cnt+Dat,1D,IBMLTO6+lat - + 6 392.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC36-ALPF-001A
SCi6 AdvPatFaiLic,Cnt+Dat,4D,IBMLTO6+lat - + 25 549.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC36-ALPF-004A
SCi6 Lib-MngdEncryp Lic,4 Drv,SC KeyMngr - + 26 373.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC36-ALM4-SKMA
SCi6 Lib-MngdEncrypLic,1 Drv, SCKeyMngr - + 6 598.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC36-ALM1-SKMA
SCi6 Lib-MngdEncrypLic,1Drv,3PartyKeyMng - + 6 598.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC36-ALM1-TPMA
SCi6 Lib-MngdEncrypLic,4Drv,3PartyKeyMng - + 26 373.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC36-ALM4-TPMA
SCi6 Lib-MngEncrypLic,10Drv,3PartyKeyMng - + 65 926.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC36-ALMA-TPMA
SCi6 Lib-MngEncrypLic,10Drv,SCKeyMngr - + 65 926.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC36-ALMA-SKMA
SCi6 MPatFaiLic,Cntr+Dat,1Dr,IBMLTO6+lat - + 6 392.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC36-ALAP-001A
SCi6 MPatFaiLic,Cntr+Dat,4Dr,IBMLTO6+lat - + 25 549.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC36-ALAP-004A
SCi6MPatFaiLic,Cntr+Dat,10Dr,IBMLTO6+lat - + 63 870.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC36-ALAP-010A
Additional Software
SCi6 and Active Vault Lic - + 42 442.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC36-ALAV-001A
SCi6 iLayer EDLMLic ScannDrive Not Incl. - + 42 442.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC36-ALED-001A
Inst. licences zone 1
QTM Pre-Recertifi.Sys-Check,Mid-Prod,Z1 - + 7 608.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SAABB-NPRM-0001
SC Library RMU, Installation, zone 1 - + 2 721.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSCBB-NRMU-0001
Inst. licences zone 2
QTM Pre-Recertifi.Sys-Check,Mid-Prod,Z2 - + 8 749.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SAABB-NPRM-0002
SC Library RMU, Installation, zone 2 - + 3 128.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSCBB-NRMU-0002
Inst. licences zone 3
QTM Pre-Recertifi.Sys-Check,Mid-Prod,Z3 - + 13 307.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SAABB-NPRM-0003
SC Library RMU, Installation, zone 3 - + 4 760.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSCBB-NRMU-0003
Accessories
SC i500 Drive Repackaging Kit - + 258.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC5H-ARPK-DRVA
Services
QTM Phone Sup - HW.No contract,4hr,all Z - + 3 674.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SAABB-ATSH-NL20
QTM Reinstatement Fee,all Z,CALL F.QUOTE - + 4 952 663.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SAABB-NCRF-0000
Quantum Customized Sup Contract, all Z - + 4 952 663.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SAABB-RCCC-0000
SCi500 5U+14U,Phone-Based Install, all Z - + 4 353.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC51-NSYS-PB00
SCi500 5U, 15% of Annual Renewal, all Zo - + 4 952 663.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SAABB-NRA1-0000
Quantum Reactivation Fee, 40% - + 4 952 663.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SAABB-NRA6-0000
SCi500 Q-EKM SUP Bronze/Silver all Z - + 1 105.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC5H-REKM-BL10
SCi500 Q-EKM Gold all Zone - + 1 472.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC5H-REKM-GL10
Services zone 1
QTM On-site Time&Mat Charge, per day, Z1 - + 10 861.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SAABB-NTAM-0001
Quantum Out of Area Travel Charge, Z1 - + 8 693.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SAABB-NTRC-0001
Services zone 1 -> Gold
EoL Drive SCi500,Gl(7x24xNBD CRU),Ren,Z1 - + 9 769.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SLBBL-RTEZ-CD11
EoL Drive,SCi500,GL (7x24x4 CRU)Rene,Z1 - + 11 724.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SLBBL-RTEZ-CG11
SCi500 14U,0Dri,GL(7x24x4 CRU)Renewal,Z1 - + 9 534.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC53-RS00-CG11
SCi500 14U,0Dri,GL(7x24x4 CRU)Upiftl,Z1 - + 7 333.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC53-LS00-CG11
SCi500 14U,0Dri,GL(7x24x4 CRU)Upli,3y,Z1 - + 18 694.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC53-LS00-CG31
SCi500 14U,0Dri,GL(7x24xNBD CRU), Upl,Z1 - + 6 605.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC53-LS00-CD11
SCi500 14U,0Dri,GL(7x24xNBD CRU)Rene,Z1 - + 8 581.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC53-RS00-CD11
SCi500 23U,0Dri,GL(7x24x4 CRU)Renewal,Z1 - + 19 057.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC55-RS00-CG11
SCi500 23U,0Dri,GL(7x24x4 CRU)Upl,3y,Z1 - + 37 383.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC55-LS00-CG31
SCi500 23U,0Dri,GL(7x24x4 CRU)Uplift,Z1 - + 14 665.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC55-LS00-CG11
SCi500 23U,0Dri,GL(7x24xNBD CRU)Rene,Z1 - + 17 156.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC55-RS00-CD11
SCi500 23U,0Dri,GL(7x24xNBD CRU)Upli,Z1 - + 13 195.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC55-LS00-CD11
SCi500 5U,0Dri,GL(7x24x4 CRU)Renewal,Z1 - + 6 359.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC51-RS00-CG11
SCi500 5U,0Dri,GL(7x24x4 CRU)Upli,3y,Z1 - + 11 218.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC51-LS00-CD31
SCi500 5U,0Dri,GL(7x24x4 CRU)Upli,3y,Z1 - + 12 466.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC51-LS00-CG31
SCi500 5U,0Dri,GL(7x24xNBD CRU)Rene,Z1 - + 5 723.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC51-RS00-CD11
SCi500 5U,0Drive,GL(7x24x4 CRU)Uplift,Z1 - + 4 893.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC51-LS00-CG11
SCi500 5U,0Drives,GL(7x24xNBD CRU)Ren,Z1 - + 4 403.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC51-LS00-CD11
SCi500 9U,GL (7x24x4 CRU) Renewal,Z1 - + 6 359.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC5H-REXM-CG11
SCi500 9U,GL (7x24x4 CRU) Uplift,Z1 - + 4 893.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC5H-LEXM-CG11
SCi500 9U,GL (7x24xNBD CRU) Renewal,Z1 - + 5 723.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC5H-REXM-CD11
SCi500 9U,GL (7x24xNBD CRU) Uplift,Z1 - + 4 403.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC5H-LEXM-CD11
SCi500 9U,GL(7x24x4 CRU) Uplift,3y,Z1 - + 12 466.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC5H-LEXM-CG31
SCi500 9U,GL(7x24xNBD CRU)Uplift,3y,Z1 - + 11 218.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC5H-LEXM-CD31
SCi500,Dri,GL(7x24xNBD CRU)Uplift,3y,Z1 - + 24 149.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SLBBM-LTDX-CD31
SCi500,Drive,GL (7x24x4 CRU) Renewal,Z1 - + 11 367.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SLBBM-RTDX-CG11
SCi500,Drive,GL (7x24x4 CRU)Uplift,Z1 - + 11 367.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SLBBM-LTDX-CG11
SCi500,Drive,GL (7x24xNBD CRU) Rene,Z1 - + 9 473.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SLBBM-RTDX-CD11
SCi500,Drive,GL(7x24x4 CRU)Uplift,3y,Z1 - + 28 986.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SLBBM-LTDX-CG31
SCi500,Drive,GL(7x24xNBD CRU)Uplift,Z1 - + 9 473.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SLBBM-LTDX-CD11
SCi500,QTM Onsite Inst.of CRU, NBD GL,Z1 - + 1 962.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC5H-VS00-CD11
SCi500,QTM Onsite Install.of CRU,Gold,Z1 - + 4 952 663.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC5H-VS00-CG11
SCi50014U,0Dri,GL(7x24xNBD CRU)Upl,3y,Z1 - + 16 822.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC53-LS00-CD31
SCi50023U,0Dri,GL(7x24xNBD CRU)Upl,3y,Z1 - + 33 644.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC55-LS00-CD31
StorNext AEL500 46SL Upg,GL(7x24x4)3Y,Z1 - + 13 195.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSNPR-LA56-GL31
StorNext AEL500 5U,GL(7x24x4)Upli,3Y,Z1 - + 19 057.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSNPR-LA5M-GL31
StorNext Sol.AEL500,41SL,GL(7x24x4)3Y,Z1 - + 36 647.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSNPR-LA51-GL31
Services zone 1 -> Bronze
EoL Drive SCi500,BR(5x9xNBD CRU),Rene,Z1 - + 7 819.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SLBBL-RTEZ-CB11
SCi500 14U,0Dri,BR(5x9xNBD CRU)Rene,Z1 - + 6 359.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC53-RS00-CB11
SCi500 14U,0Dri,BR(5x9xNBD CRU)Upl,3y,Z1 - + 12 466.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC53-LS00-CB31
SCi500 14U,0Dri,BR(5x9xNBD CRU)Uplift,Z1 - + 4 893.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC53-LS00-CB11
SCi500 23U,0Dri,BL(5x9xNBD CRU)Uplift,Z1 - + 8 309.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC55-LS00-CB11
SCi500 23U,0Dri,BR(5x9xNBD CRU)Rene,Z1 - + 10 805.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC55-RS00-CB11
SCi500 23U,0Dri,BR(5x9xNBD CRU)Upl,3y,Z1 - + 21 185.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC55-LS00-CB31
SCi500 5U,0Dri,BR(5x9xNBD CRU)Renewal,Z1 - + 3 183.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC51-RS00-CB11
SCi500 5U,0Dri,BR(5x9xNBD CRU)Upli,3y,Z1 - + 6 236.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC51-LS00-CB31
SCi500 5U,0Dri,BR(5x9xNBD CRU)Uplift,Z1 - + 2 447.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC51-LS00-CB11
SCi500 9U,BR (5x9xNBD CRU) Renewal,Z1 - + 3 183.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC5H-REXM-CB11
SCi500 9U,BR (5x9xNBD CRU) Uplift,3y,Z1 - + 6 236.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC5H-LEXM-CB31
SCi500 9U,BR (5x9xNBD CRU) Uplift,Z1 - + 2 447.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC5H-LEXM-CB11
SCi500,Drive,BR (5x9xNBD CRU) Rene ,Z1 - + 7 585.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SLBBM-RTDX-CB11
SCi500,Drive,BR (5x9xNBD CRU),Uplift,Z1 - + 7 585.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SLBBM-LTDX-CB11
SCi500,Drive,BR(5x9xNBD CRU)Uplift,3y,Z1 - + 19 323.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SLBBM-LTDX-CB31
SCi500,QTM Onsite Install. of CRU, BR,Z1 - + 1 962.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC5H-VS00-CB11
StorNAEL500 5U,21SL Upg,BR(5x9xNBDCRU)Z1 - + 13 345.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSNDB-RS21-CB11
StorNext AEL500 5U LTO6,BR(5x9xNBDCRU)Z1 - + 16 772.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSNDB-REDL-CB11
StorNext AEL500 5U,LTO5,BR(5x9xNBDCRU)Z1 - + 14 327.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSNDB-RDDL-CB11
StorNextAEL500,46SL Upg,BR(5x9xNBDCRU)Z1 - + 29 220.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSNDB-RS46-CB11
StorNextAEL500,5U,20SL,BR(5x9xNBD CRU)Z1 - + 12 075.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSNDB-R005-CB11
Services zone 2
QTM On-site Time&Mat Charge, per day, Z2 - + 12 494.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SAABB-NTAM-0002
Quantum Out of Area Travel Charge, Z2 - + 9 993.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SAABB-NTRC-0002
Services zone 2 -> Gold
EoL Drive SCi500,Gl(7x24xNBD CRU),Ren,Z2 - + 11 234.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SLBBL-RTEZ-CD12
EoL Drive,SCi500,GL (7x24x4 CRU)Rene,Z2 - + 13 474.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SLBBL-RTEZ-CG12
SCi500 14U,0Dri,GL(7x24x4 CRU)Renewal,Z2 - + 10 960.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC53-RS00-CG12
SCi500 14U,0Dri,GL(7x24x4 CRU)Upiftl,Z2 - + 8 432.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC53-LS00-CG12
SCi500 14U,0Dri,GL(7x24x4 CRU)Upli,3y,Z2 - + 21 497.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC53-LS00-CG32
SCi500 14U,0Dri,GL(7x24xNBD CRU), Upl,Z2 - + 7 595.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC53-LS00-CD12
SCi500 14U,0Dri,GL(7x24xNBD CRU)Rene,Z2 - + 9 869.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC53-RS00-CD12
SCi500 23U,0Dri,GL(7x24x4 CRU)Renewal,Z2 - + 21 920.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC55-RS00-CG12
SCi500 23U,0Dri,GL(7x24x4 CRU)Upl,3y,Z2 - + 42 988.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC55-LS00-CG32
SCi500 23U,0Dri,GL(7x24x4 CRU)Uplift,Z2 - + 16 857.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC55-LS00-CG12
SCi500 23U,0Dri,GL(7x24xNBD CRU)Rene,Z2 - + 19 725.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC55-RS00-CD12
SCi500 23U,0Dri,GL(7x24xNBD CRU)Upli,Z2 - + 15 173.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC55-LS00-CD12
SCi500 5U,0Dri,GL(7x24x4 CRU)Renewal,Z2 - + 7 311.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC51-RS00-CG12
SCi500 5U,0Dri,GL(7x24x4 CRU)Upli,3y,Z2 - + 12 900.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC51-LS00-CD32
SCi500 5U,0Dri,GL(7x24x4 CRU)Upli,3y,Z3 - + 14 331.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC51-LS00-CG32
SCi500 5U,0Drive,GL(7x24x4 CRU)Uplift,Z2 - + 5 624.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC51-LS00-CG12
SCi500 5U,0Drives,GL(7x24xNBD CRU)Ren,Z2 - + 5 067.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC51-LS00-CD12
SCi500 5U,0Drives,Gl(7x24xNBD CRU)Ren,Z2 - + 6 582.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC51-RS00-CD12
SCi500 9U,GL (7x24x4 CRU) Renewal,Z2 - + 7 311.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC5H-REXM-CG12
SCi500 9U,GL (7x24x4 CRU) Uplift,Z2 - + 5 624.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC5H-LEXM-CG12
SCi500 9U,GL (7x24xNBD CRU) Renewal,Z2 - + 6 582.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC5H-REXM-CD12
SCi500 9U,GL (7x24xNBD CRU) Uplift,Z2 - + 5 067.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC5H-LEXM-CD12
SCi500 9U,GL(7x24x4 CRU) Uplift,3y,Z2 - + 14 331.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC5H-LEXM-CG32
SCi500 9U,GL(7x24xNBD CRU)Uplift,3y,Z2 - + 12 900.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC5H-LEXM-CD32
SCi500,Dri,GL(7x24xNBD CRU)Uplift,3y,Z2 - + 27 771.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SLBBM-LTDX-CD32
SCi500,Drive,GL (7x24x4 CRU) Renewal,Z2 - + 13 073.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SLBBM-RTDX-CG12
SCi500,Drive,GL (7x24x4 CRU)Uplift,Z2 - + 13 073.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SLBBM-LTDX-CG12
SCi500,Drive,GL (7x24xNBD CRU) Rene,Z2 - + 10 899.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SLBBM-RTDX-CD12
SCi500,Drive,GL(7x24x4 CRU)Uplift,3y,Z2 - + 33 332.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SLBBM-LTDX-CG32
SCi500,Drive,GL(7x24xNBD CRU)Uplift,Z2 - + 10 899.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SLBBM-LTDX-CD12
SCi500,QTM Onsite Inst.of CRU, NBD GL,Z2 - + 2 259.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC5H-VS00-CD12
SCi50014U,0Dri,GL(7x24xNBD CRU)Upl,3y,Z2 - + 19 353.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC53-LS00-CD32
SCi50023U,0Dri,GL(7x24xNBD CRU)Upl,3y,Z2 - + 38 686.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC55-LS00-CD32
StorNext AEL500 46SL Upg,GL(7x24x4)3Y,Z2 - + 15 173.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSNPR-LA56-GL32
StorNext AEL500 5U,GL(7x24x4)Upli,3Y,Z2 - + 21 920.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSNPR-LA5M-GL32
StorNext Sol.AEL500,41SL,GL(7x24x4)3Y,Z2 - + 42 141.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSNPR-LA51-GL32
Services zone 2 -> Bronze
EoL Drive SCi500,BR(5x9xNBD CRU),Rene,Z2 - + 8 989.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SLBBL-RTEZ-CB12
SCi500 14U,0Dri,BR(5x9xNBD CRU)Rene,Z2 - + 7 311.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC53-RS00-CB12
SCi500 14U,0Dri,BR(5x9xNBD CRU)Upl,3y,Z2 - + 14 331.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC53-LS00-CB32
SCi500 14U,0Dri,BR(5x9xNBD CRU)Uplift,Z2 - + 5 624.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC53-LS00-CB12
SCi500 23U,0Dri,BL(5x9xNBD CRU)Uplift,Z2 - + 9 557.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC55-LS00-CB12
SCi500 23U,0Dri,BR(5x9xNBD CRU)Rene,Z2 - + 12 426.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC55-RS00-CB12
SCi500 23U,0Dri,BR(5x9xNBD CRU)Upl,3y,Z2 - + 24 355.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC55-LS00-CB32
SCi500 5U,0Dri,BR(5x9xNBD CRU)Renewal,Z2 - + 3 662.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC51-RS00-CB12
SCi500 5U,0Dri,BR(5x9xNBD CRU)Upli,3y,Z2 - + 7 167.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC51-LS00-CB32
SCi500 5U,0Dri,BR(5x9xNBD CRU)Uplift,Z2 - + 2 816.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC51-LS00-CB12
SCi500 9U,BR (5x9xNBD CRU) Renewal,Z2 - + 3 662.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC5H-REXM-CB12
SCi500 9U,BR (5x9xNBD CRU) Uplift,3y,Z2 - + 7 167.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC5H-LEXM-CB32
SCi500 9U,BR (5x9xNBD CRU) Uplift,Z1 - + 2 816.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC5H-LEXM-CB12
SCi500,Drive,BR (5x9xNBD CRU) Rene ,Z2 - + 8 721.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SLBBM-RTDX-CB12
SCi500,Drive,BR (5x9xNBD CRU),Uplift,Z2 - + 8 721.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SLBBM-LTDX-CB12
SCi500,Drive,BR(5x9xNBD CRU)Uplift,3y,Z2 - + 22 228.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SLBBM-LTDX-CB32
SCi500,QTM Onsite Install. of CRU, BR,Z2 - + 2 259.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC5H-VS00-CB12
Services zone 3
QTM On-site Time&Mat Charge, per day, Z3 - + 19 007.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SAABB-NTAM-0003
Quantum Out of Area Travel Charge, Z3 - + 15 207.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SAABB-NTRC-0003
Services zone 3 -> Gold
EoL Drive SCi500,Gl(7x24xNBD CRU),Ren,Z3 - + 17 095.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SLBBL-RTEZ-CD13
EoL Drive,SCi500,GL (7x24x4 CRU)Rene,Z3 - + 20 505.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SLBBL-RTEZ-CG13
SCi500 14U,0Dri,GL(7x24x4 CRU)Renewal,Z3 - + 16 679.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC53-RS00-CG13
SCi500 14U,0Dri,GL(7x24x4 CRU)Upiftl,Z3 - + 12 833.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC53-LS00-CG13
SCi500 14U,0Dri,GL(7x24x4 CRU)Upli,3y,Z3 - + 32 708.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC53-LS00-CG33
SCi500 14U,0Dri,GL(7x24xNBD CRU), Upl,Z3 - + 11 545.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC53-LS00-CD13
SCi500 14U,0Dri,GL(7x24xNBD CRU)Rene,Z3 - + 15 012.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC53-RS00-CD13
SCi500 23U,0Dri,GL(7x24x4 CRU)Renewal,Z3 - + 33 349.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC55-RS00-CG13
SCi500 23U,0Dri,GL(7x24x4 CRU)Upl,3y,Z3 - + 65 408.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC55-LS00-CG33
SCi500 23U,0Dri,GL(7x24x4 CRU)Uplift,Z3 - + 25 654.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC55-LS00-CG13
SCi500 23U,0Dri,GL(7x24xNBD CRU)Rene,Z3 - + 30 017.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC55-RS00-CD13
SCi500 23U,0Dri,GL(7x24xNBD CRU)Upli,Z3 - + 23 090.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC55-LS00-CD13
SCi500 5U,0Dri,GL(7x24x4 CRU)Renewal,Z3 - + 11 117.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC51-RS00-CG13
SCi500 5U,0Dri,GL(7x24x4 CRU)Upli,3y,Z3 - + 21 810.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC51-LS00-CG33
SCi500 5U,0Dri,GL(7x24x4 CRU)Upli,3y,Z3 - + 19 626.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC51-LS00-CD33
SCi500 5U,0Dri,GL(7x24xNBD CRU)Rene,Z3 - + 10 007.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC51-RS00-CD13
SCi500 5U,0Drive,GL(7x24x4 CRU)Uplift,Z3 - + 8 554.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC51-LS00-CG13
SCi500 5U,0Drives,GL(7x24xNBD CRU)Ren,Z3 - + 7 702.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC51-LS00-CD13
SCi500 9U,GL (7x24x4 CRU) Renewal,Z3 - + 11 117.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC5H-REXM-CG13
SCi500 9U,GL (7x24x4 CRU) Uplift,Z3 - + 8 554.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC5H-LEXM-CG13
SCi500 9U,GL (7x24xNBD CRU) Renewal,Z3 - + 10 007.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC5H-REXM-CD13
SCi500 9U,GL (7x24xNBD CRU) Uplift,Z3 - + 7 702.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC5H-LEXM-CD13
SCi500 9U,GL(7x24x4 CRU) Uplift,3y,Z3 - + 21 810.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC5H-LEXM-CG33
SCi500 9U,GL(7x24xNBD CRU)Uplift,3y,Z3 - + 19 626.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC5H-LEXM-CD33
SCi500,Dri,GL(7x24xNBD CRU)Uplift,3y,Z3 - + 42 257.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SLBBM-LTDX-CD33
SCi500,Drive,GL (7x24x4 CRU) Renewal,Z3 - + 19 892.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SLBBM-RTDX-CG13
SCi500,Drive,GL (7x24x4 CRU)Uplift,Z3 - + 19 892.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SLBBM-LTDX-CG13
SCi500,Drive,GL (7x24xNBD CRU) Rene,Z3 - + 16 577.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SLBBM-RTDX-CD13
SCi500,Drive,GL(7x24x4 CRU)Uplift,3y,Z3 - + 50 716.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SLBBM-LTDX-CG33
SCi500,Drive,GL(7x24xNBD CRU)Uplift,Z3 - + 16 577.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SLBBM-LTDX-CD13
SCi500,QTM Onsite Inst.of CRU, NBD GL,Z3 - + 3 428.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC5H-VS00-CD13
SCi50014U,0Dri,GL(7x24xNBD CRU)Upl,3y,Z3 - + 29 449.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC53-LS00-CD33
SCi50023U,0Dri,GL(7x24xNBD CRU)Upl,3y,Z3 - + 58 868.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC55-LS00-CD33
StorNext AEL500 46SL Upg,GL(7x24x4)3Y,Z3 - + 23 090.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSNPR-LA56-GL33
StorNext AEL500 5U,GL(7x24x4)Upli,3Y,Z3 - + 33 349.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSNPR-LA5M-GL33
StorNext Sol.AEL500,41SL,GL(7x24x4)3Y,Z3 - + 64 128.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSNPR-LA51-GL33
Services zone 3 -> Bronze
EoL Drive SCi500,BR(5x9xNBD CRU),Rene,Z3 - + 13 675.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SLBBL-RTEZ-CB13
SCi500 14U,0Dri,BR(5x9xNBD CRU)Rene,Z3 - + 11 117.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC53-RS00-CB13
SCi500 14U,0Dri,BR(5x9xNBD CRU)Upl,3y,Z3 - + 21 810.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC53-LS00-CB33
SCi500 14U,0Dri,BR(5x9xNBD CRU)Uplift,Z3 - + 8 554.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC53-LS00-CB13
SCi500 23U,0Dri,BL(5x9xNBD CRU)Uplift,Z3 - + 14 543.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC55-LS00-CB13
SCi500 23U,0Dri,BR(5x9xNBD CRU)Rene,Z3 - + 18 901.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC55-RS00-CB13
SCi500 23U,0Dri,BR(5x9xNBD CRU)Upl,3y,Z3 - + 37 071.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC55-LS00-CB33
SCi500 5U,0Dri,BR(5x9xNBD CRU)Renewal,Z3 - + 5 563.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC51-RS00-CB13
SCi500 5U,0Dri,BR(5x9xNBD CRU)Upli,3y,Z3 - + 10 906.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC51-LS00-CB33
SCi500 5U,0Dri,BR(5x9xNBD CRU)Uplift,Z3 - + 4 280.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC51-LS00-CB13
SCi500 9U,BR (5x9xNBD CRU) Renewal,Z3 - + 5 563.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC5H-REXM-CB13
SCi500 9U,BR (5x9xNBD CRU) Uplift,3y,Z3 - + 10 906.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC5H-LEXM-CB33
SCi500 9U,BR (5x9xNBD CRU) Uplift,Z1 - + 4 280.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC5H-LEXM-CB13
SCi500,Drive,BR (5x9xNBD CRU) Rene ,Z3 - + 13 268.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SLBBM-RTDX-CB13
SCi500,Drive,BR (5x9xNBD CRU),Uplift,Z3 - + 13 268.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SLBBM-LTDX-CB13
SCi500,Drive,BR(5x9xNBD CRU)Uplift,3y,Z3 - + 33 817.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SLBBM-LTDX-CB33
SCi500,QTM Onsite Install. of CRU, BR,Z3 - + 3 428.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC5H-VS00-CB13
Services Zone 4
Quantum Service for Zone 4 - + 0.00 Kliknij po dodatkowe informacje: V:SERV-ZONE4
Installation zone 1
SCi500+SC2k Q-EKM Install. Single SerZ1 - + 10 304.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SLBBB-NEK1-0001
SCi500+SC2k Q-EKM Add. Server Z1 - + 6 186.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SLBBB-NEK2-0001
SCi500+SC2k Q-EKM Add. Server Z1 - + 10 304.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SLBBB-NEK3-0001
Installation zone 2
SCi500+SC2k Q-EKM Install. Add. Ser Z2 - + 7 111.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SLBBB-NEK2-0002
SCi500+SC2k Q-EKM Add. Server Z2 - + 11 852.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SLBBB-NEK3-0002
SCi500+SC2k Q-EKM Install. Single SerZ2 - + 11 852.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SLBBB-NEK1-0002
Installation zone 3
SCi500+SC2k Q-EKM Install. Add. Ser Z3 - + 10 823.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SLBBB-NEK2-0003
SCi500+SC2k Q-EKM Add. Server Z3 - + 18 031.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SLBBB-NEK3-0003
SCi500+SC2k Q-EKM Install. Single SerZ3 - + 18 031.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SLBBB-NEK1-0003
Software Services -> Gold
SCi6 EncrKyMngSol,AU SW(7x24TS)U/RW,allZ - + 1 327.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC36-RLM1-GL10
Software Services -> Silver
SCi6 EncrKyMngSol,AG SW(5x9TS)Up/RW,allZ - + 993.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC36-RLM1-SL10
System training
QTM Phone Sup-RFEP.No contract,4hr,all Z - + 2 447.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SAABB-ATSH-RE20
QTM Phone Sup-SW.No contract,4hr, all Z - + 4 893.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SAABB-ATSS-NL20
StorNext -> Zone 1
StorNext 4K Solut.GL(7x24x4)Uplift,3Y,Z1 - + 61 074.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSNPR-LC45-GL31
StorNext Foun.Sol.96TB,GL(7x24x4)Upli,Z1 - + 13 096.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSNPR-LB96-GL11
StorNext Foun.Solu.48TB,GL(7x24x4)Upl,Z1 - + 8 805.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSNPR-LB48-GL11
StorNext Product.Sol.GL(7x24x4)Upl.3Y,Z1 - + 102 595.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSNPR-LC62-GL31
StorNext QXS12 48TB,GL(7x24x4)Upli,3Y,Z1 - + 12 711.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSNPR-LB12-GL31
StorNext Studio Sol.GL(7x24x4)Upl,3Y,Z1 - + 41 533.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSNPR-LC41-GL31
StorNext WG Solut.GL(7x24x4)Upli.3Y,Z1 - + 64 489.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSNPR-LC6W-GL31
StorNext -> Zone 2
StorNext 4K Solut.GL(7x24x4)Uplift,3Y,Z2 - + 70 234.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSNPR-LC45-GL32
StorNext Foun.Sol.96TB,GL(7x24x4)Upli,Z2 - + 15 067.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSNPR-LB96-GL12
StorNext Foun.Solu.48TB,GL(7x24x4)Upl,Z2 - + 10 119.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSNPR-LB48-GL12
StorNext Product.Sol.GL(7x24x4)Upl.3Y,Z2 - + 117 984.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSNPR-LC62-GL32
StorNext QXS12 48TB,GL(7x24x4)Upli,3Y,Z2 - + 14 611.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSNPR-LB12-GL32
StorNext Studio Sol.GL(7x24x4)Upl,3Y,Z2 - + 47 757.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSNPR-LC41-GL32
StorNext WG Solut.GL(7x24x4)Upli.3Y,Z2 - + 74 167.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSNPR-LC6W-GL32
StorNext -> Zone 3
StorNext 4K Solut.GL(7x24x4)Uplift,3Y,Z3 - + 106 873.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSNPR-LC45-GL33
StorNext Foun.Sol.96TB,GL(7x24x4)Upli,Z3 - + 22 919.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSNPR-LB96-GL13
StorNext Foun.Solu.48TB,GL(7x24x4)Upl,Z3 - + 15 396.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSNPR-LB48-GL13
StorNext Product.Sol.GL(7x24x4)Upl.3Y,Z3 - + 179 535.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSNPR-LC62-GL33
StorNext QXS12 48TB,GL(7x24x4)Upli,3Y,Z3 - + 22 233.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSNPR-LB12-GL33
StorNext Studio Sol.GL(7x24x4)Upl,3Y,Z3 - + 72 673.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSNPR-LC41-GL33
StorNext WG Solut.GL(7x24x4)Upli.3Y,Z3 - + 112 857.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSNPR-LC6W-GL33

SCi500 23U Library no Drives,41 Slot

Informacje
Quantum Scalar i500 23U Base Library, no tape drives, 41 activated slots (EMEA).
Includes 400 LTO-3 and 400 LTO-4 data cartridge barcode labels.
Zdjęcie: Library Scalar i500
Zdjęcia poglądowe, nie stanowią oferty handlowej.
Brak danych
Kategorie konfiguracji
Gotowe zestawy
Brak
Zamiennik
Kliknij i konfiguruj: SCi500 5U Lib,no drives,41slots,PTO(NAM) Kliknij po dodatkowe informacje: SCi500 5U Lib,no drives,41slots,PTO(NAM) SCi500 5U Lib,no drives,41slots,PTO(NAM)
Kliknij i konfiguruj: SCi500 5U, Base, no drives, 41slots,EMEA Kliknij po dodatkowe informacje: SCi500 5U, Base, no drives, 41slots,EMEA SCi500 5U, Base, no drives, 41slots,EMEA
Kliknij i konfiguruj: SCi500 5U, Base, no drives, 41slots,APAC Kliknij po dodatkowe informacje: SCi500 5U, Base, no drives, 41slots,APAC SCi500 5U, Base, no drives, 41slots,APAC
Kliknij i konfiguruj: SCi500 14U Lib,no drives,41slot,PTO(NAM) Kliknij po dodatkowe informacje: SCi500 14U Lib,no drives,41slot,PTO(NAM) SCi500 14U Lib,no drives,41slot,PTO(NAM)
Kliknij i konfiguruj: SCi500 14U Library no Drives,41 Slot Kliknij po dodatkowe informacje: SCi500 14U Library no Drives,41 Slot SCi500 14U Library no Drives,41 Slot
Kliknij i konfiguruj: SCi500 14U, Base, no drives,41slots,APAC Kliknij po dodatkowe informacje: SCi500 14U, Base, no drives,41slots,APAC SCi500 14U, Base, no drives,41slots,APAC
Kliknij i konfiguruj: SCi500 14U Library,no drives, 87 slots Kliknij po dodatkowe informacje: SCi500 14U Library,no drives, 87 slots SCi500 14U Library,no drives, 87 slots
Kliknij i konfiguruj: SCi500 14U Library, no drives,133 slots Kliknij po dodatkowe informacje: SCi500 14U Library, no drives,133 slots SCi500 14U Library, no drives,133 slots
Kliknij i konfiguruj: SCi500 23U Library, no drives, 41 slots Kliknij po dodatkowe informacje: SCi500 23U Library, no drives, 41 slots SCi500 23U Library, no drives, 41 slots
Kliknij i konfiguruj: SCi500 23U Library, no drives, 87 slots Kliknij po dodatkowe informacje: SCi500 23U Library, no drives, 87 slots SCi500 23U Library, no drives, 87 slots
Kliknij i konfiguruj: SCi500 23U Library, no drives, 133 slots Kliknij po dodatkowe informacje: SCi500 23U Library, no drives, 133 slots SCi500 23U Library, no drives, 133 slots
Kliknij i konfiguruj: SCi500 23U Library, no drives,179 slots Kliknij po dodatkowe informacje: SCi500 23U Library, no drives,179 slots SCi500 23U Library, no drives,179 slots
Kliknij i konfiguruj: SCi500 23U Library, no drives, 225 slots Kliknij po dodatkowe informacje: SCi500 23U Library, no drives, 225 slots SCi500 23U Library, no drives, 225 slots
Kliknij i konfiguruj: SCi500 9U Exp.Module,0slots,upg,PTO(NAM) Kliknij po dodatkowe informacje: SCi500 9U Exp.Module,0slots,upg,PTO(NAM) SCi500 9U Exp.Module,0slots,upg,PTO(NAM)
Kliknij i konfiguruj: SCi500 9U Expansion Modul, UPG (EMEA) Kliknij po dodatkowe informacje: SCi500 9U Expansion Modul, UPG (EMEA) SCi500 9U Expansion Modul, UPG (EMEA)
Wysyłka odOK teraz
Zamówienia odOK teraz
Dostępny doOK brak danych
StatusInfo Status:
Parametry produktu
Capacity in TB (dep. HD Type)322000 ( Capacity in TB ''greater/equal'')
CabinetRack
Number of drives18 (MBK Geraete
''Numerisch'', keine von-bis Angaben)
Number of media slots402 (MBK Geraete
''Numerisch'', keine von-bis Angaben)
Recording TechnologyLTO-3 & LTO-4 (MBK Devices)
Twoja konfiguracja.
PNNazwaSzt.SRPWartość
Q:LSC55-BSYS-024ESCi500 23U Library no Drives,41 Slot14952663.004952663.00
Suma PLN Netto   4952663.00
Suma PLN Brutto   6091775.49
Ceny w PLN Netto
(SRP)
Zestaw budowany jest w fabryce Fujitsu.
Standardowy czas realizacji zamówienia: 3-4 tygodnie.

Usługi:

Podstawowe

Projektowe


Przydatne linki:

Sklep

Akcesoria

Forum

Support


Dane kontaktowe

Skontaktuj się z nami


Kontakt telefoniczny
Pon-Pt: 8:00 - 16:00

Tel: (32) 354 91 00

Fax: (32) 354 91 09


Kontakt e-mail

mail: Klienci biznesowi

mail: Klienci indywidualni