Primergy
Wybierz produkt bazowy ->
Uzupełnij elementy wymagane
Zestawienie konfiguracji

Fujitsu Select Expert

Certyfikat Fujitsu Select Expert Partner

PRIMERGY CX400 M1

Status: brak danych Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1530-V400 Cena bazowa: 10526 PLN [SRP Netto]
Status: brak danych Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1530-V100 Cena bazowa: 4469 PLN [SRP Netto]
Status: brak danych Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1530-V200 Cena bazowa: 4542 PLN [SRP Netto]
Status: brak danych Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1530-V300 Cena bazowa: 5662 PLN [SRP Netto]


PRIMERGY CX600 M1

Status: brak danych Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1553-V100 Cena bazowa: 4174 PLN [SRP Netto]


PRIMERGY CX1640 M1

Status: brak danych Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1554-V110 Cena bazowa: 6203 PLN [SRP Netto]
Status: brak danych Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1554-V210 Cena bazowa: 7269 PLN [SRP Netto]


PRIMERGY CX2550 M2

Status: brak danych Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1568-V200 Cena bazowa: 5820 PLN [SRP Netto]
Status: brak danych Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1568-V210 Cena bazowa: 7599 PLN [SRP Netto]


PRIMERGY CX2570 M2

Status: brak danych Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1569-V200 Cena bazowa: 7336 PLN [SRP Netto]


Zdjęcie: PRIMERGY BX400 S1

PRIMERGY BX400 S1

Status: brak danych Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1335-V201 Cena bazowa: 15836 PLN [SRP Netto]


Zdjęcie: PRIMERGY BX900 S2

PRIMERGY BX900 S2

Status: brak danych Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1421-V300 Cena bazowa: 19304 PLN [SRP Netto]


Zdjęcie: PRIMERGY BX2560 M2

PRIMERGY BX2560 M2

Status: brak danych Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1561-V200 Cena bazowa: 6505 PLN [SRP Netto]


Zdjęcie: PRIMERGY BX2580 M2

PRIMERGY BX2580 M2

Status: brak danych Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1562-V200 Cena bazowa: 7115 PLN [SRP Netto]


Zdjęcie: PRIMERGY SX960 S1

PRIMERGY SX960 S1

Status: brak danych Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1382-V303 Cena bazowa: 8190 PLN [SRP Netto]


Zdjęcie: PRIMERGY SX980 S2

PRIMERGY SX980 S2

Status: brak danych Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1383-V220 Cena bazowa: 8393 PLN [SRP Netto]


Zdjęcie: PRIMERGY Connection Blades

PRIMERGY Connection Blades

Status: brak danych Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1533-V300 Cena bazowa: 38054 PLN [SRP Netto]
Status: brak danych Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1440-V300 Cena bazowa: 39861 PLN [SRP Netto]
Status: brak danych Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1440-V310 Cena bazowa: 63267 PLN [SRP Netto]
Status: brak danych Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1366-V300 Cena bazowa: 9464 PLN [SRP Netto]
Status: brak danych Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1304-V301 Cena bazowa: 13853 PLN [SRP Netto]
Status: brak danych Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1304-V302 Cena bazowa: 25388 PLN [SRP Netto]
Status: brak danych Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1363-V318 Cena bazowa: 18694 PLN [SRP Netto]
Status: brak danych Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1527-V314 Cena bazowa: 36818 PLN [SRP Netto]
Status: brak danych Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1527-V326 Cena bazowa: 50761 PLN [SRP Netto]
Status: brak danych Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1527-V327 Cena bazowa: 68688 PLN [SRP Netto]
Status: brak danych Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1391-V400 Cena bazowa: 7776 PLN [SRP Netto]


Zdjęcie: PRIMERGY TX1310 M1

PRIMERGY TX1310 M1

Status: brak danych Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1488-V201 Cena bazowa: 1334 PLN [SRP Netto]
Status: brak danych Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1488-V101 Cena bazowa: 1504 PLN [SRP Netto]


Zdjęcie: PRIMERGY TX1320 M2

PRIMERGY TX1320 M2

Status: brak danych Dostępny do: 2017-05-05 PN: S26361-K1563-V201 Cena bazowa: 1772 PLN [SRP Netto]
Status: brak danych Dostępny do: 2017-05-05 PN: S26361-K1563-V101 Cena bazowa: 2154 PLN [SRP Netto]


Zdjęcie: PRIMERGY TX1330 M2

PRIMERGY TX1330 M2

Status: brak danych Dostępny do: 2017-05-05 PN: S26361-K1552-V201 Cena bazowa: 2672 PLN [SRP Netto]
Status: brak danych Dostępny do: 2017-05-05 PN: S26361-K1552-V101 Cena bazowa: 1965 PLN [SRP Netto]
Status: brak danych Dostępny do: 2017-05-05 PN: S26361-K1552-V601 Cena bazowa: 2672 PLN [SRP Netto]


Zdjęcie: PRIMERGY TX2540 M1

PRIMERGY TX2540 M1

Status: brak danych Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1463-V201 Cena bazowa: 3260 PLN [SRP Netto]
Status: brak danych Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1463-V101 Cena bazowa: 3240 PLN [SRP Netto]
Status: brak danych Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1463-V401 Cena bazowa: 3391 PLN [SRP Netto]
Status: brak danych Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1463-V601 Cena bazowa: 3328 PLN [SRP Netto]
Status: brak danych Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1463-V801 Cena bazowa: 3498 PLN [SRP Netto]


Zdjęcie: PRIMERGY TX2560 M2

PRIMERGY TX2560 M2

Status: brak danych Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1583-V101 Cena bazowa: 4849 PLN [SRP Netto]


Zdjęcie: PRIMERGY RX1330 M2

PRIMERGY RX1330 M2

Status: brak danych Dostępny do: 2017-05-05 PN: S26361-K1550-V501 Cena bazowa: 3411 PLN [SRP Netto]
Status: brak danych Dostępny do: 2017-05-05 PN: S26361-K1550-V201 Cena bazowa: 2665 PLN [SRP Netto]
Status: brak danych Dostępny do: 2017-05-05 PN: S26361-K1550-V101 Cena bazowa: 1851 PLN [SRP Netto]
Status: brak danych Dostępny do: 2017-05-05 PN: S26361-K1550-V401 Cena bazowa: 2703 PLN [SRP Netto]
Status: brak danych Dostępny do: 2017-05-05 PN: S26361-K1550-V301 Cena bazowa: 1894 PLN [SRP Netto]


Zdjęcie: PRIMERGY RX2510 M2

PRIMERGY RX2510 M2

Status: brak danych Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1582-V101 Cena bazowa: 2889 PLN [SRP Netto]
Status: brak danych Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1582-V111 Cena bazowa: 2889 PLN [SRP Netto]


Zdjęcie: PRIMERGY RX2520 M1

PRIMERGY RX2520 M1

Status: brak danych Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1480-V112 Cena bazowa: 3825 PLN [SRP Netto]
Status: brak danych Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1480-V401 Cena bazowa: 2439 PLN [SRP Netto]
Status: brak danych Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1480-V101 Cena bazowa: 2972 PLN [SRP Netto]


Zdjęcie: PRIMERGY RX2530 M1-L

PRIMERGY RX2530 M1-L

Status: brak danych Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1492-V302 Cena bazowa: 6084 PLN [SRP Netto]


Zdjęcie: PRIMERGY RX2530 M2

PRIMERGY RX2530 M2

Status: brak danych Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1565-V501 Cena bazowa: 6699 PLN [SRP Netto]
Status: brak danych Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1565-V311 Cena bazowa: 5294 PLN [SRP Netto]
Status: brak danych Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1565-V301 Cena bazowa: 5294 PLN [SRP Netto]
Status: brak danych Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1565-V101 Cena bazowa: 5187 PLN [SRP Netto]
Status: brak danych Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1565-V111 Cena bazowa: 5187 PLN [SRP Netto]


Zdjęcie: PRIMERGY RX2540 M1-L

PRIMERGY RX2540 M1-L

Status: brak danych Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1495-V402 Cena bazowa: 5914 PLN [SRP Netto]


Zdjęcie: PRIMERGY RX2540 M2

PRIMERGY RX2540 M2

Status: brak danych Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1566-V112 Cena bazowa: 7449 PLN [SRP Netto]
Status: brak danych Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1566-V612 Cena bazowa: 7449 PLN [SRP Netto]
Status: brak danych Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1566-V424 Cena bazowa: 7919 PLN [SRP Netto]
Status: brak danych Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1566-V101 Cena bazowa: 5274 PLN [SRP Netto]
Status: brak danych Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1566-V401 Cena bazowa: 5104 PLN [SRP Netto]


Zdjęcie: PRIMERGY RX2560 M2

PRIMERGY RX2560 M2

Status: brak danych Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1583-V301 Cena bazowa: 4974 PLN [SRP Netto]


Zdjęcie: PRIMERGY RX4770 M2

PRIMERGY RX4770 M2

Status: Archiwalny (sprzedaż i wysyłka do wyczerpania zapasów). Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1503-V200 Cena bazowa: 31715 PLN [SRP Netto]


Zdjęcie: PRIMERGY RX4770 M3

PRIMERGY RX4770 M3

Status: brak danych Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1504-V200 Cena bazowa: 33269 PLN [SRP Netto]


Zdjęcie: PRIMERGY SX05 S1

PRIMERGY SX05 S1

Status: brak danych Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1418-V100 Cena bazowa: 2699 PLN [SRP Netto]
Status: brak danych Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1418-V110 Cena bazowa: 2568 PLN [SRP Netto]


Zdjęcie: PY RACK Console

PY RACK Console

Status: brak danych Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1387-V800 Cena bazowa: 6689 PLN [SRP Netto]
Status: brak danych Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1387-V100 Cena bazowa: 6689 PLN [SRP Netto]
Status: brak danych Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1387-V700 Cena bazowa: 6689 PLN [SRP Netto]
Status: brak danych Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1387-V500 Cena bazowa: 6689 PLN [SRP Netto]
Status: brak danych Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1387-V400 Cena bazowa: 6689 PLN [SRP Netto]
Status: brak danych Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1387-V600 Cena bazowa: 6689 PLN [SRP Netto]
Status: brak danych Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1387-V900 Cena bazowa: 6689 PLN [SRP Netto]
Status: brak danych Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1387-V350 Cena bazowa: 6689 PLN [SRP Netto]
Status: brak danych Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1387-V300 Cena bazowa: 6689 PLN [SRP Netto]
Status: brak danych Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1387-V200 Cena bazowa: 6689 PLN [SRP Netto]
Status: brak danych Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1387-V650 Cena bazowa: 6689 PLN [SRP Netto]
Status: brak danych Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1387-V750 Cena bazowa: 6689 PLN [SRP Netto]
Status: brak danych Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1387-V250 Cena bazowa: 6689 PLN [SRP Netto]


PY KVM S4 Switch

Status: brak danych Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1393-V8 Cena bazowa: 6248 PLN [SRP Netto]
Status: brak danych Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1393-V16 Cena bazowa: 12430 PLN [SRP Netto]
Status: brak danych Dostępny do: brak danych PN: S26361-K1393-V32 Cena bazowa: 22449 PLN [SRP Netto]


Zdjęcie: PRIMECENTER M1 Rack

PRIMECENTER M1 Rack

Status: Archiwalny (sprzedaż i wysyłka do wyczerpania zapasów). Dostępny do: brak danych PN: S26361-K827-V310 Cena bazowa: 8452 PLN [SRP Netto]
Fabryka
Zestaw budowany jest w fabryce Fujitsu

Standardowy czas realizacji zamówienia: 3-4 tygodnie.
Kontakt

Usługi:

Podstawowe

Projektowe


Przydatne linki:

Sklep

Akcesoria

Forum

Support


Dane kontaktowe

Skontaktuj się z nami


Kontakt telefoniczny
Pon-Pią: 8:00 - 16:00

Tel: +48 (32) 354 91 00

Fax: +48 (32) 354 91 09


Kontakt e-mail

mail: Klienci biznesowi

mail: Klienci indywidualni