Library Scalar i6
StorNext Archive, 50 slt, no tape Drive
Q:LSNDC-CSJ0-L00A
Uzupełnij elementy wymagane
Zestawienie konfiguracji

Certyfikat Fujitsu Select Expert Partner

StorNext Archive, 50 slt, no tape Drive

Konfiguracja StorNext Archive, 50 slt, no tape Drive (PN: Q:LSNDC-CSJ0-L00A)

Konfiguracja niekompletna. Uzupełnij konfigurację o elementy wymagane.
Power supply
SCi6 Power Supply 80+CertEnergyEfficient - + 13 092.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC36-APWR-001A
Tape Drive LTO-6
SCi6 + IBM LTO-6 Drive, FC 8G, 2 Port - + 80 064.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC36-ATDX-L6PA
SCi6 + IBM LTO-6 EDLM Scanning Drive - + 30 324.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC36-ATDE-L6PA
Tape Drive LTO-7
SCi6 + IBM LTO-7 Drive, FC 8G, 2 Port - + 95 981.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC36-ATDX-L7PA
SCi6 + IBM LTO-7 EDLM Scanning Drive - + 37 521.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC36-ATDE-L7PA
Tape Drive LTO-8
Sci6&AEL6IBMLTO-88Gb04DEC17 - + 111 732.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC36-ATDX-L8PA
Sci6&AEL6IBMLTO-8EDLM04DEC17 - + 43 676.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC36-ATDE-L8PA
Upgrades
Scalar Key Manager Appliance. qty 2 - + 32 726.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSCBB-AKMA-001B
Scalar Key Manager Virtual, qty 2 - + 8 727.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSCBB-AKMV-001B
SKM Virt. Machine f.KVM,mandatory qty 2 - + 8 727.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSCBB-AKMK-001B
StorNext -> StorNext optional Feature
StorNext , 25-Slot Capacity Upgrade Lic - + 80 712.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSNDC-ALSE-001A
Miscellaneous
SCi6 Advanced Reporting Option Lic - + 13 310.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC36-ALAR-001A
Tape Drive Licenses
SCi6 AdvPatFaiLic,Cnt+Dat,10D,IBMLTO6+la - + 67 628.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC36-ALPF-010A
SCi6 AdvPatFaiLic,Cnt+Dat,1D,IBMLTO6+lat - + 6 769.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC36-ALPF-001A
SCi6 AdvPatFaiLic,Cnt+Dat,4D,IBMLTO6+lat - + 27 050.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC36-ALPF-004A
SCi6 Lib-MngdEncryp Lic,4 Drv,SC KeyMngr - + 27 924.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC36-ALM4-SKMA
SCi6 Lib-MngdEncrypLic,1 Drv, SCKeyMngr - + 6 986.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC36-ALM1-SKMA
SCi6 Lib-MngdEncrypLic,1Drv,3PartyKeyMng - + 6 986.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC36-ALM1-TPMA
SCi6 Lib-MngdEncrypLic,4Drv,3PartyKeyMng - + 27 924.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC36-ALM4-TPMA
SCi6 Lib-MngEncrypLic,10Drv,3PartyKeyMng - + 69 804.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC36-ALMA-TPMA
SCi6 Lib-MngEncrypLic,10Drv,SCKeyMngr - + 69 804.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC36-ALMA-SKMA
Additional Software
SCi6 and Active Vault Lic - + 44 938.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC36-ALAV-001A
SCi6 iLayer EDLMLic ScannDrive Not Incl. - + 44 938.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:LSC36-ALED-001A
Tape Drive
SCi6 Non-Returnable Drv Charge, all Z - + 3 560.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC36-RTSA-NR10
Installation licences
Scalar Key Management Solution,all zones - + 6 172.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SLBBB-NEK1-PB00
SCi6 Lib, Phone/WebEx-Instal+Config,allZ - + 6 172.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC36-NSYN-PB00
Services zone 1
QSKM High-Availab.App.Pair,Ext/Ren,1Y,Z1 - + 3 753.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSCBB-RKMA-RE11
Services zone 1 -> Gold
SCi6 Drv, AU(7x24x4 CRU),Uplift, 3 y, Z1 - + 25 876.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC36-LTDX-CG31
SCi6 Drv,AU (7x24x4 CRU), Uplift/RW, Z1 - + 10 154.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC36-RTDX-CG11
StNxt,25SltCapUpg,AU(7x24x4CRU)Upl/RW,Z1 - + 5 388.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSNDC-RLSE-CG11
StNxt,50slt,noDrv,AU(7x24x4CRU)RW,Z1 - + 28 184.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSNDC-RSJ0-CG11
Services zone 1 -> NBD Gold
SCi3i6AEL6iVTp10GbE-2FC,AU7x24xNBDCRUaZ1 - + 5 553.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC3A-SBLS-CD11
SCi3i6AEL6iVTp10GbE-2FCAU7x24xNBDCRU3yZ1 - + 14 148.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC3A-SBLS-CD31
SCi3i6AEL6iVTp10GbE4FC,AU7x24xNBDCRU,aZ1 - + 6 981.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC3A-SBLT-CD11
SCi3i6AEL6iVTp10GbE4FC,AU7x24xNBDCRU3yZ1 - + 17 789.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC3A-SBLT-CD31
SCi6 6>Drv,Onsite Instal CRUs,NBD AU,Z1 - + 874.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC36-VT06-CD11
SCi6 6Drv,Onsite Install CRUs,NBD AU, Z1 - + 874.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC36-VS06-CD11
SCi6 Drv, AU (7x24xNBD CRU) Upl,3 y, Z1 - + 21 565.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC36-LTDX-CD31
SCi6 Drv, AU(7x24xNBD CRU) Upl/RW, Z1 - + 8 460.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC36-RTDX-CD11
StNxt,25SltCapUpg,AU(7x24xNBDCRU)RW,Z1 - + 4 521.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSNDC-RLSE-CD11
StNxt,50slt,noDrv,AU(7x24xNBDCRU)RW,Z1 - + 23 511.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSNDC-RSJ0-CD11
Services zone 1 -> Bronze
SCi3i6AEL6iVTp10GbE-2FC,BR5x9xNBDCRU3yZ1 - + 11 576.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC3A-SBLS-CB31
SCi3i6AEL6iVTp10GbE-4FC,BR5x9xNBDCRU,aZ1 - + 5 712.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC3A-SBLT-CB11
SCi3i6AEL6iVTp10GbE-4FC,BR5x9xNBDCRU3yZ1 - + 14 561.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC3A-SBLT-CB31
SCi3i6AEL6iVTpSv10GbE-2FCBR5x9xNBDCRUaZ1 - + 4 543.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC3A-SBLS-CB11
SCi6 6>Drv,Onsite Instal CRUnits, BR, Z1 - + 874.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC36-VT06-CB11
SCi6 6Drv,OnsInstal,CustReplacUnit,BR,Z1 - + 874.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC36-VS06-CB11
SCi6 Drv, BR(5x9xNBD CRU),Uplift, 3y, Z1 - + 17 258.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC36-LTDX-CB31
SCi6 Drv,BR(5x9xNBD CRU) Uplift/RW, Z1 - + 6 773.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC36-RTDX-CB11
StNxt,25SltCapUpg,BR(5x9xNBDCRU)RW,Z1 - + 3 647.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSNDC-RLSE-CB11
StNxt,50slt,noDrv,BR(5x9xNBD CRU)RW,Z1 - + 19 228.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSNDC-RSJ0-CB11
Services zone 2
SKM HV Appliance Pair, Rapid Exch,1Y,Z1 - + 4 314.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSCBB-RKMA-RE12
Services zone 2 -> Gold
SCi6 Drv, AU(7x24x4 CRU),Uplift, 3 y, Z2 - + 29 765.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC36-LTDX-CG32
SCi6 Drv,AU (7x24x4 CRU), Uplift/RW, Z2 - + 11 676.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC36-RTDX-CG12
StNxt,25SlotCapUpg,AU(7x24x4CRU)UplRW,Z2 - + 6 195.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSNDC-RLSE-CG12
Services zone 2 -> NBD Gold
SCi3i6AEL6iVTp10GbE-2FC,AU7x24xNBDCRUaZ2 - + 6 384.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC3A-SBLS-CD12
SCi3i6AEL6iVTp10GbE-2FCAU7x24xNBDCRU3yZ2 - + 16 272.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC3A-SBLS-CD32
SCi3i6AEL6iVTp10GbE4FC,AU7x24xNBDCRU,aZ2 - + 8 031.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC3A-SBLT-CD12
SCi3i6AEL6iVTp10GbE4FC,AU7x24xNBDCRU3yZ2 - + 20 449.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC3A-SBLT-CD32
SCi6 6>Drv,Onsite Instal CRUs,NBD AU,Z2 - + 1 011.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC36-VT06-CD12
SCi6 6Drv,Onsite Install CRUs,NBD AU, Z2 - + 1 011.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC36-VS06-CD12
SCi6 Drv, AU (7x24xNBD CRU) Upl,3 y, Z2 - + 24 802.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC36-LTDX-CD32
SCi6 Drv, AU(7x24xNBD CRU) Upl/RW, Z2 - + 9 730.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC36-RTDX-CD12
StNxt,25SltCapUpg,AU(7x24xNBDCRU)RW,Z2 - + 5 199.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSNDC-RLSE-CD12
StNxt,50slt,noDrv,AU(7x24x4CRU)RW,Z2 - + 32 407.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSNDC-RSJ0-CG12
StNxt,50slt,noDrv,AU(7x24xNBDCRU)RW,Z2 - + 27 039.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSNDC-RSJ0-CD12
Services zone 2 -> Bronze
SCi3i6AEL6iVTp10GbE-2FC,BR5x9xNBDCRU3yZ2 - + 13 317.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC3A-SBLS-CB32
SCi3i6AEL6iVTp10GbE-4FC,BR5x9xNBDCRU,aZ2 - + 6 568.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC3A-SBLT-CB12
SCi3i6AEL6iVTp10GbE-4FC,BR5x9xNBDCRU3yZ2 - + 16 739.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC3A-SBLT-CB32
SCi3i6AEL6iVTpSv10GbE-2FCBR5x9xNBDCRUaZ2 - + 5 223.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC3A-SBLS-CB12
SCi6 6>Drv,Onsite Instal CRUnits, BR, Z2 - + 1 011.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC36-VT06-CB12
SCi6 6Drv,OnsInstal,CustReplacUnit,BR,Z2 - + 1 011.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC36-VS06-CB12
SCi6 Drv,BR(5x9xNBD CRU) Uplift/RW, Z2 - + 7 795.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC36-RTDX-CB12
SCi6 Drv,BR(5x9xNBD CRU),Uplift, 3 y, Z2 - + 19 847.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC36-LTDX-CB32
StNxt,25SltCapUpg,BR(5x9xNBDCRU)RW,Z2 - + 4 201.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSNDC-RLSE-CB12
StNxt,50slt,noDrv,BR(5x9xNBD CRU)RW,Z2 - + 22 107.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSNDC-RSJ0-CB12
Services zone 3
SKM HV Appliance Pair,Rapid Exch,1Y,Z3 - + 6 561.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSCBB-RKMA-RE13
Services zone 3 -> Gold
SCi6 Drv, AU(7x24x4 CRU),Uplift, 3 y, Z3 - + 45 286.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC36-LTDX-CG33
SCi6 Drv,AU (7x24x4 CRU), Uplift/RW, Z3 - + 17 765.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC36-RTDX-CG13
StNxt,25SlotCapUpg,AU(7x24x4CRU)UplRW,Z3 - + 9 424.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSNDC-RLSE-CG13
StNxt,50slt,noDrv,AU(7x24x4CRU)RW,Z3 - + 49 316.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSNDC-RSJ0-CG13
Services zone 3 -> NBD Gold
SCi3i6AEL6iVTp10GbE-2FC,AU7x24xNBDCRUaZ3 - + 9 706.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC3A-SBLS-CD13
SCi3i6AEL6iVTp10GbE-2FCAU7x24xNBDCRU3yZ3 - + 24 750.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC3A-SBLS-CD33
SCi3i6AEL6iVTp10GbE4FC,AU7x24xNBDCRU,aZ3 - + 12 208.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC3A-SBLT-CD13
SCi3i6AEL6iVTp10GbE4FC,AU7x24xNBDCRU3yZ3 - + 31 121.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC3A-SBLT-CD33
SCi6 6>Drv,Onsite Instal CRUs,NBD AU,Z3 - + 1 535.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC36-VT06-CD13
SCi6 6Drv,Onsite Install CRUs,NBD AU, Z3 - + 1 535.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC36-VS06-CD13
SCi6 Drv, AU (7x24xNBD CRU) Upl,3 y, Z3 - + 37 741.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC36-LTDX-CD33
SCi6 Drv, AU(7x24xNBD CRU) Upl/RW, Z3 - + 14 809.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC36-RTDX-CD13
StNxt,25SltCapUpg,AU(7x24xNBDCRU)RW,Z3 - + 7 901.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSNDC-RLSE-CD13
StNxt,50slt,noDrv,AU(7x24xNBDCRU)RW,Z3 - + 41 139.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSNDC-RSJ0-CD13
Services zone 3 -> Bronze
SCi3i6AEL6iVTp10GbE-2FC,BR5x9xNBDCRU3yZ3 - + 20 259.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC3A-SBLS-CB33
SCi3i6AEL6iVTp10GbE-4FC,BR5x9xNBDCRU,aZ3 - + 9 989.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC3A-SBLT-CB13
SCi3i6AEL6iVTp10GbE-4FC,BR5x9xNBDCRU3yZ3 - + 25 470.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC3A-SBLT-CB33
SCi3i6AEL6iVTpSv10GbE-2FCBR5x9xNBDCRUaZ3 - + 7 949.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC3A-SBLS-CB13
SCi6 6>Drv,Onsite Instal CRUnits, BR, Z3 - + 1 535.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC36-VT06-CB13
SCi6 6Drv,OnsInstal,CustReplacUnit,BR,Z3 - + 1 535.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC36-VS06-CB13
SCi6 Drv,BR(5x9xNBD CRU) Uplift/RW, Z3 - + 11 847.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC36-RTDX-CB13
SCi6 Drv,BR(5x9xNBD CRU),Uplift, 3 y, Z3 - + 30 201.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC36-LTDX-CB33
StNxt,25SltCapUpg,BR(5x9xNBDCRU)RW,Z3 - + 6 384.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSNDC-RLSE-CB13
StNxt,50slt,noDrv,BR(5x9xNBD CRU)RW,Z3 - + 33 640.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSNDC-RSJ0-CB13
Installation zone 1
SCi6 1 TapeDrv,1 Loc, Onsite Install, Z1 - + 1 004.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC36-NTD1-0001
StNxt,50slt,noLibExp,Instal+Config,Z1 - + 24 408.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSNDC-NSYS-0001
SSCi500+SC2k Q-EKM Install. Single SerZ1 - + 9 712.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SLBBB-NEK1-0001
SCi500+SC2k Q-EKM Add. Server Z1 - + 8 939.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SLBBB-NEK2-0001
SCi500+SC2k Q-EKM Add. Server Z1 - + 10 910.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SLBBB-NEK3-0001
Installation zone 2
SCi500+SC2k Q-EKM Install. Add. Ser Z2 - + 10 273.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SLBBB-NEK2-0002
SCi500+SC2k Q-EKM Add. Server Z2 - + 12 550.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SLBBB-NEK3-0002
SCi500+SC2k Q-EKM Install. Single SerZ2 - + 11 163.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SLBBB-NEK1-0002
SCi6 1 TapeDrv,1 Loc, Onsite Install, Z2 - + 1 152.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC36-NTD1-0002
StNxt,50slt,noLibExp,Instal+Config,Z2 - + 28 071.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSNDC-NSYS-0002
Installation zone 3
SCi500+SC2k Q-EKM Install. Add. Ser Z3 - + 15 630.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SLBBB-NEK2-0003
SCi500+SC2k Q-EKM Add. Server Z3 - + 19 092.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SLBBB-NEK3-0003
SCi500+SC2k Q-EKM Install. Single SerZ3 - + 16 991.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SLBBB-NEK1-0003
SCi6 1 TapeDrv,1 Loc, Onsite Install, Z3 - + 1 754.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC36-NTD1-0003
StNxt,50slt,noLibExp,Instal+Config,Z3 - + 42 713.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSNDC-NSYS-0003
Software Services -> Gold
SCi6 EncrKyMngSol,AU SW(7x24TS)U/RW,allZ - + 1 405.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC36-RLM1-GL10
Software Services -> Silver
SCi6 EncrKyMngSol,AG SW(5x9TS)Up/RW,allZ - + 1 052.00 Kliknij po dodatkowe informacje: Q:SSC36-RLM1-SL10

StorNext Archive, 50 slt, no tape Drive

Informacje
Quantum StorNext AEL6 Archive, 6U Control Module, 50 licensed slots, no tape drives, no tape drives, equipment rack must support product depth of 36.4in (92.5cm)
Brak zdjęć
Brak danych
Kategorie konfiguracji
Brak
Gotowe zestawy
Brak
Zamiennik
Kliknij i konfiguruj: SCi6 + Exp, No Slot Lics, No Tape Drive Kliknij po dodatkowe informacje: SCi6 + Exp, No Slot Lics, No Tape Drive SCi6 + Exp, No Slot Lics, No Tape Drive
Kliknij i konfiguruj: SCi6 Library, 50 slt,no tape Drive Kliknij po dodatkowe informacje: SCi6 Library, 50 slt,no tape Drive SCi6 Library, 50 slt,no tape Drive
Wysyłka odOK teraz
Zamówienia odOK teraz
Dostępny doOK brak danych
StatusInfo Status:
Twoja konfiguracja.
PNNazwaSzt.SRPWartość
Q:LSNDC-CSJ0-L00AStorNext Archive, 50 slt, no tape Drive1185417.00185417.00
Suma PLN Netto   185417.00
Suma PLN Brutto   228062.91
Ceny w PLN Netto
(SRP)
Zestaw budowany jest w fabryce Fujitsu.
Standardowy czas realizacji zamówienia: 3-4 tygodnie.

Usługi:

Podstawowe

Projektowe


Przydatne linki:

Sklep

Akcesoria


Dane kontaktowe

Skontaktuj się z nami


Kontakt telefoniczny
Pon-Pt: 8:00 - 16:00

Tel: (32) 354 91 00

Fax: (32) 354 91 09


Kontakt e-mail

mail: Klienci biznesowi

mail: Klienci indywidualni